Saturday, October 23, 2010

Daya kekuatan iman bagi seorang mukmin

Apabila dia hidup di lingkungan masyarakat sekitarnya, dia bagaikan gunung yang tinggi yang tidak akan goyah dengan ombak dan gelombang yang besar. Itulah gambaran yang diberikan untuk melambangkan peribadi seorang mukmin sejati. Dengan pendirian dan iman yang teguh dan kuat, dia mampu memelihara amanat Allah walau apa jua cabaran/ dugaan yang mendatang.

Abdullah bin Abbas r.a berkata: Pada suatu hari saya berada di belakang Rasulullah S.A.W. lalu Baginda bersabda:

Wahai pemuda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat sebagai berikut:
Peliharalah (perintah) Allah, maka Allah akan memelihara engkau, dan peliharalah (larangan) Allah, nescaya engkau dapati Allah selalu di hadapanmu. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah dan apabila kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan Allah.

Ketahuilah olehmu, sekiranya umat manusia sepakat hendak memberi manfaat kepadamu, nescaya tidak sampai sesuatu juapun daripadanya melainkan apa yang telah ditetapkan Allah lebih dahulu.

Demikian juga sekiranya mereka itu sepakat pula hendak membahayakan kau, tidak akan sampai bahaya itu melainkan menurut apa yang telah ditetapkan Allah terlebih dahulu. Terangkatlah kalam, dan keringlah kertas.
(H.R. Tirmidzi)
Excerpt from the book by Muhammad Al-Ghazali " Akhlak seorang muslim" editor: Drs H Mod Rifa'l pg 200-201

1 comment: